Dzieci listy piszą

Klasa IId nawiązała znajomość listowną w klasą II z Poznania. Uczniowie od pół roku wysyłają sobie imienne listy. Wymieniają się swoimi zainteresowaniami oraz poznają się wzajemnie.