Pierwsza pomoc

https://www.szkolenia-bhp24.pl/gra-pierwsza-pomoc – gra pierwsza pomoc

INFORMACJA!

W związku z organizacją Świątecznego Konkursu „Rescue – moja pierwsza pomoc”, który jest przed kwalifikacją do Dolnośląskiego Konkursu Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży
„Uczę się bezpiecznie żyć” organizatorzy informują, że zagadnienia konkursowe znajdują się
na stronie internetowej Euroregionu NYSA. Link do zagadnień:

http://www.euroregion-nysa.eu/file/do-pobrania/konkurs-bezpieczenstwa/2017/ZA%C5%81O%C5%BBENIA%20PROGRAMOWE%202017%20PDF.pdf;

Obowiązujące zagadnienia do przygotowania przez uczniów (części teoretycznej i praktycznej) dotyczą roku 2017 jak i lat wcześniejszych.

Dla przypomnienia!

Konkurs odbędzie się w 4 kategoriach:

klasy 0 – I

Uczniowie wykonują prace plastyczne dowolną techniką (nie przestrzenne) pt. „Bezpieczna zima” do 15.12. br. (piątek), które to najlepsze opracowania z poszczególnych klas zawisną na korytarzu szkolnym (parter).

klasy II – III; klasy IV – V; klasy VI – VII

Reprezentacja klasowe (4-osobowe) winny być wyłonione sposobem wewnętrznym
(wg uznania wychowawcy i samorządu klasowego) do 15.12.br. (piątek) do godziny 12.
W dniu 19.12. br. (wtorek) o godz. 10.45 odbędzie się część teoretyczna (test), a następnie praktyczna (symulacja zdarzenia wypadkowego). Obydwie części reprezentacja klasowa wykonuje razem.

Uwaga!

Dla klas II – III obowiązują zagadnienia konkursowe znajdują się na stronie internetowej Euroregionu NYSA z poziomu klas I – III, dla klas IV – V z poziomu klas IV – VI, natomiast dla poziomu klas VI – VII z poziomu klas IV – VI jak i klas gimnazjum.

Wszelkich szczegółowych informacji udzielają organizatorzy: nauczyciele wychowania fizycznego – p. Szczepan Dębowski i p. T. Piwowarczyk.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 2017 PDF