Akademia pięciolatka

Ciekawy projekt wychowawczo-dydaktyczny w ramach wyrównywania szans rozwojowych dzieci pięcioletnich oraz bezstresowego przygotowywania ich do zadań współczesnej edukacji.

Zajęcia prowadzone będą nieodpłatnie raz w tygodniu po dwie godziny przez wykwalifikowane nauczycielki wychowania przedszkolnego.

W ramach projektu AKADEMII PIĘCIOLATKA  realizowane będą:

  • zajęcia integrujące dzieci z grupą rówieśniczą,
  • zabawy rozwijające spostrzegawczość słuchową („Szumy i trzaski”, „Dźwięki muzyczne i niemuzyczne”, „Dźwięki mowy”),
  • zabawy rozwijające spostrzegawczość wzrokową (składanki, układanki, dobierani),
  • zabawy rozwijające sprawność ruchową („Wesoła gimnastyka małego smyka”),
  • zabawy rozwijające poczucie rytmu i wrażliwość muzyczną („Rytm i melodia”),
  • zabawy rozwijające sprawność rąk (w oparciu o różnorodne techniki plastyczne i techniczne),
  • zabawy zaspokajające potrzeby: doświadczania, poznawania, działania i przeżywania (zabawy badawcze i formy literacko-teatralne),
  • zabawy zaspokajające potrzebę komunikacji (zabawy tematyczne).