Jutro idę do szkoły

LOGO_KOLOR

Zobacz zdjęcia z projektu

Dyrektor o projekcie
Szkoła, jako jedyna w mieście zaproponowała w roku szkolnym 2013/2014 aż 75 dzieciom i ich rodzicom  atrakcyjną i ciekawą ofertą programową dla edukacji przedszkolnej. Każde dziecko zostało nieodpłatnie wyposażone, między innymi  w zestaw ćwiczeń i rodzice budżet przeznaczony na podręczniki mogli wykorzystać na zakup przyborów szkolnych.

Udział w projekcie i realizacja programu znacznie wpłynęła na podniesienie jakości kształcenia dzieci w oddziałach przedszkolnych ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju umiejętności matematyczno  – przyrodniczych. Umożliwiła uatrakcyjnianie form i metod pracy z dziećmi poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych. Szkoła  zyskała nieodpłatnie profesjonalny zestaw informatyczno – multimedialny (tablice interaktywną, laptop, projektor,  wizualizer) wraz ze specjalistycznym, atrakcyjnym oprogramowaniem do wykorzystania podczas zajęć z dziećmi. Ponadto  każdy oddział otrzymał po 50 tablic demonstracyjnych, tablice do globalnego czytania, gry edukacyjne i zabawki. Kadra wdrażająca projekt miała możliwość uczestniczenia w szkoleniach podnoszących warsztat oraz jakość pracy własnej.

Nauczyciele wdrażający projekt
Wdrażanie projektu dało okazję do wzbogacenia i uatrakcyjnienia pracy z dziećmi. Uwzględniało edukację wspierającą, aby każde dziecko mogło osiągnąć sukces, który jest motywacją do dalszego poznawania i tworzenia. Zajęcia przeprowadzane w ramach projektu pozwoliły dzieciom zdolnym na poszerzenie swojej wiedzy, a dzieciom o szczególnych potrzebach edukacyjnych dały możliwość lepszego zrozumienia i utrwalenia omawianego materiału. Podczas realizacji zadań, oprócz zdobywania  i poszerzania wiedzy, dzieci dobrze się bawiły, przez co aktywnie przetwarzały informacje. Wykazywały duże zaangażowanie, zwłaszcza podczas wykonywania ćwiczeń interaktywnych. Narzędzia były znaczącą pomocą do realizacji programu. Atrakcyjne  i bogate treściowo tablice demonstracyjne pozwoliły prezentować omawiane treści, były tematem wypowiedzi dzieci. Słownik obrazkowo-wyrazowy budził zainteresowanie słowem pisanym i uatrakcyjniał zajęcia  w kształtowaniu słuchu fonematycznego. Bardzo ciekawe były aplikacje multimedialne, a E-zeszyt to bardzo wygodna pomoc nauczyciela.

Rodzice dzieci biorących udział w projekcie

Udział w projekcie pozwolił dzieciom na oswojenie się z tablicą interaktywną. Dzieci wcześniej nie miały takiej możliwości, a zajęcia rozbudziły zainteresowanie komputerem i Internetem. Sporą niespodzianką były darmowe podręczniki, które były ciekawe, zadania łatwe, ale interesujące dla dzieci. Dzieci często opowiadały o tym, co robiły w szkole. Wykonywały albumy, plakaty, pracowały w grupach, uczyły się dzielić miedzy siebie obowiązki. Projekt zakładał dużą ilość zajęć praktycznych, grupowe rozwiązywanie problemów. Ponadto można było ściągnąć aplikacje na swój komputer i dodatkowo pracować z dzieckiem w domu. Udział dzieci w projekcie uatrakcyjnił zajęcia i  dzięki niemu szkoła ciekawie przygotowuje dzieci do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Dzieci biorące udział w projekcie – najciekawsze wypowiedzi dzieci:

 • Najlepsza była tablica interaktywna i najbardziej z całego projektu lubię pracować z tablicą.
 • Lubię zajęcia z tablicą, lubię grać i rysować, układać puzzle na tablicy.
 • Lubię grać na tablicy na pianinie. Lubię grać na tablicy, lubię te zgadywanki z instrumentami.
 • Podobają mi się obrazki do głoskowania, lubię głoskować.
 • Lubię bawić się sowami. Sowy są fajne i kolorowe, no i takie mięciutkie. Można robić nimi przedstawienia.
 • Lubię karty pracy, są łatwe i po skończeniu można je zabrać do domu. Mama się cieszyła,  że są za darmo.
 • Podobają mi się koszulki. Pani powiedziała, że będziemy mogli je zabrać do domu na zakończenie roku, na pamiątkę.

 

Szkoła zakwalifikowała się do
INNOWACYJNEGO  PROGRAMU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
„JUTRO IDĘ DO SZKOŁY”  –

współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest  przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych „InBIT” Sp. z o.o.  w Partnerstwie z Firmą Sławomir Anioł FadoS, w ramach Działania 3.3.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel główny:

Poprawa jakości kształcenia dzieci w oddziale przedszkolnym poprzez modernizację treści                   i metod kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju umiejętności matematyczno-przyrodniczych w edukacji przedszkolnej.

Grupa docelowa:

 • 20 przedszkoli / oddziałów przedszkolnych – „O” w szkołach podstawowych z terenu Dolnego Śląska
 • 40 oddziałów x średnio 15 dzieci
 • 40 nauczycieli z przedszkoli/oddziałów „O” w szkołach, którzy wyrażą gotowość wdrożenia   innowacyjnego programu wychowania przedszkolnego
 • w tym 3 oddziały przedszkolne z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2

W wyniku realizacji projektu zapewnimy atrakcyjne formy i metody pracy z dziećmi w edukacji przedszkolnej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych Każde dziecko otrzyma zestaw bajecznie kolorowych zeszytów ćwiczeń, kolorowanek, możliwość pracy z wykorzystaniem narzędzi interaktywnych. Także dla rodziców dzieci zaplanowane jest wsparcie – otrzymają informator ułatwiający współpracę przy korzystaniu z multimediów. Pracę z programem uatrakcyjni zestaw maskotek dla każdego oddziału przedszkolnego,

Wdrażanie programu wychowania przedszkolnego „Jutro idę do szkoły” rozpoczął się
1 września 2013 roku.