Trzymaj formę

Program ogólnopolski – Trzymaj Formę w – Jedz Zdrowo – Żyj Kolorowo – adresowana jest głównie do uczniów klas V i VI i ich rodziców.

Celem programu „Trzymaj formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia
i zbilansowanej diety.

Program „Trzymaj Formę!” pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Taka konstrukcja programu, dająca dużą swobodę wyboru sposobu jego realizacji, umożliwia uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych i ma niewątpliwy wpływ na jego skuteczność. 

Program ogólnopolski – Trzymaj Formę w roku 2013/2014 – VIII edycje projektu – Jedz Zdrowo – Żyj Kolorowo – adresowana jest głównie do uczniów klas V i VI i ich rodziców.

Zapraszamy rodziców na stronę www.trzymajforme.pl