Samorząd uczniowski

SAMORZĄD SZKOLNY
przy PSP nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu
w roku szkolnym 2017/2018

przewodniczący  – Krzysztof Sroka – VIIa
z-ca przewodniczącego – Nikola Duda – VIIb
skład prezydium: Maciej Janiszewski – Va
                  Julia Mądra – IV c
                            Kornelia Parzych – IV a
                     Eryk Chmiel – VIc
przyjaciele SU :
                Kinga Wierzchowska – VII b
                Michał Nielubiak – VII a