Akcja Sprzątanie świata- Polska 2017 „Nie ma śmieci – są surowce”