Tradycje i patron szkoły

Patron PSP2 – Orzeł Biały

Jako tradycję szkolną przyjmuje się:

 1. Uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego uczniów oddziałów przedszkolnych, klas I – VI,

 2. Uroczystość pożegnania uczniów kl. VI.

 3. „Pasowanie na ucznia” – I semestr roku szkolnego.

 4. „Pasowanie na czytelnika” – I semestr roku szkolnego.

 5. Dzień Otwarty Szkoły.

 6. „Akademia Pięciolatka”.

 7. „Piknik Rodzinny z…” – imprezę integrującą środowisko społeczności szkolnej.

 8. „Bieg o puchar dyrektora” klas IV – VI z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 9. Powszechne, tajne wybory do Samorządu Uczniowskiego poprzedzone kampanią wyborczą.

 10. Uroczysta Wigilia dla całej społeczności szkolnej.

 11. Festyn integrujący społeczność z okazji Dnia Dziecka.

 12. Zawody sportowe „Bicie rekordu Szkoły”

 13. „Parada Laureata”, podczas której uczniowie prezentują swoje osiągnięcia w mijającym roku szkolnym.

 14. „Kiermasz świąteczny” – kwiecień i grudzień każdego roku.

 15. Przydzielanie odznak Złotej i Srebrnej Sowy za wysokie wyniki w nauce.

 16. Organizowanie Ogólnoszkolnego Happeningu Patriotycznego.