Z pierwszą pomocą w świątecznym nastroju

W dniach 18 i 19 grudnia br. na terenie szkoły odbył się wewnątrzszkolny Świąteczny Konkurs „Rescue – moja pierwsza pomoc”. Klasy 0-1 miały do wykonania prace plastyczne nt. „Bezpieczna zima”, natomiast zespoły – reprezentacje czteroosobowe klas 2-7 miały za zadanie rozwiązanie testu teoretycznego – pisemnego, a następnie rozwiązania praktycznego dwóch zdarzeń wypadkowych. Wszystkie reprezentacje klasowe wykazały się obszerną wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Organizowanie tego typu konkursu ma na celu przełamanie
u młodych ludzi oporu i strachu przed pierwszym wykonywanym prawidłowo krokiem ratowniczym (ratujemy życie, później zdrowie), kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe oraz poczucia odpowiedzialności
za udzieloną pomoc.

W wyniku wyrównanej rywalizacji na podium znalazły się następujące zespoły:

w kategorii klas 2-3

I miejsce – klasa 3a

II miejsce – klasa 3e

III miejsce – klasa 2a

w kategorii klas 4-5

I miejsce – klasa 4c

II miejsce – klasa 5a

III miejsce – klasa 4a

w kategorii klas 6-7

I miejsce – klasa 7a

II miejsce – klasa 6c

III miejsce – klasa 6a

W konkursie plastycznym w kategorii 0 zwyciężyła Dominika Wachowska przed Julią Dyduch i Amelią Truszyńską, natomiast w kategorii klas 1 zwyciężyła Lena Obuchowicz przed Anną Wiraszką i Oliwią Banią.

Podsumowanie konkursu odbyło się podczas ostatniego dnia nauki roku kalendarzowego
w trakcie szkolnych jasełek, gdzie wszystkim zespołom zostały wręczone dyplomy,
a każdemu uczestnikowi konkursu indywidualne nagrody.

Sponsorami konkursu byli: Regionalne Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu, Rada Rodziców przy PSP nr 2 w Wałbrzychu oraz nauczyciele – organizatorzy konkursu.

Comments are closed.