Z wizytą w krwiodawstwie

W miesiącu grudniu w ramach realizowanego programu profilaktycznego „Bezpieczne Piątki” zorganizowane zostało dla uczniów klas VII wyjście
do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z zagadnieniami pozyskiwania krwi od osób zdrowych na rzecz osób wymagających transfuzji krwi oraz przedstawienie problematyki produkcji preparatów krwiopochodnych. Spotkanie miało również na celu uwrażliwienie młodych ludzi na niesienie pomocy osobom potrzebującym i poszkodowanym w wypadkach.

Uczniów przywitały Panie – Teresa Kamińska i Natalia Kozdrowiecka – specjalistki
ds. promocji krwiodawstwa RCKiK w Wałbrzychu. Na wstępie spotkania przedstawione zostały podstawowe wiadomości z zakresu publicznej służby krwi,
jak również kto może zostać dawcą i jakie są w tym względzie podstawowe wymogi. Następnie uczniowie mieli możliwość praktycznego poznania, krok po kroku procedury oddawania krwi. Zapoznali się z pracą rejestracji – wymogami rejestracyjnymi i jej głównym narzędziem, jakim jest kwestionariusz. Następnie uczniowie zaznajomili się z pracownią analiz lekarskich, gdzie badania przeprowadzane są wyłącznie na sprzęcie jednorazowym, a odczyt dokonywany jest w ciągu kilku minut. Kolejnym omówionym etapem był gabinet lekarski, gdzie dokonywana jest ocena informacji zawartych w kwestionariuszu, przeprowadzany jest wywiad lekarski oraz badanie przedmiotowe, a następnie kwalifikacja do oddania krwi. Następnie uczniowie mieli możliwość zobaczenia i poznania wyposażenia stanowisk do oddawania krwi. Ostatnim etapem spotkania była wizyta w miejscu, gdzie krew jest przechowywana a następnie dystrybuowana do szpitali, klinik oraz instytucji dokonujących operacji, przeszczepów i innych zabiegów. Na sam koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe odblaskowe serduszka.

Comments are closed.