Zajęcia pozalekcyjne 2017/2018

 

DODATKOWE ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW rok szkolny 2017/2018
L.P. NAZWISKO I IMIĘ NAUCZYCIELA NAZWA ZJĘĆ ADRESACI/KLASY
1 ADAMECZEK-GOLL DANUTA Zajęcia czytelnicze „LUBIMY CZYTAĆ” III B
2 ADAMECZEK-GOLL DANUTA Zajęcia wspierające „LUBIMY SIĘ UCZYĆ, WIEMY CORAZ WIĘCEJ” III B
3 BACHLIŃSKA-KUŁAKOWSKA NATALIA Konsultacje przedmiotowe z chemii VII
4 BARTOLIK RENATA Konsultacje -wszyscy uczniowie IV-VII
5 BARTOLIK RENATA Zajęcia rozwijające z matematyki klasa IV b IV B
6 BROŻYNA LUCYNA Eucharystyczny Ruch Młodych IV-VII
7 BROŻYNA LUCYNA Wolontariat- Klub Ósemeczka IV-VII
8 BROŻYNA LUCYNA Ognisko Misyjne IV-VII
9 BUSSLER MARIA Zajęcia wspomagające-wyrównujące wiedzę III E
10 BUSSLER MARIA Zajęcia rowijające -Koło Matematyczne dla kl. 3 III E
11 DĘBOWSKI SZCZEPAN Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. I-VII
12 DĘBOWSKI SZCZEPAN Zajęcia w ramach Szkolnej Formacji Obrony Cywilnej. IV-VII
13 DIAKÓW BEATA Konsultacje przyrodniczo-geograficzne dla wszystkich uczniów IV-VII
14 GASZ DOROTA „ORTOGRAFFITI Z BRATKIEM” zajęcia wspierające dla klas 2 II A
15 GASZ DOROTA Koło Matematyczno-Przyrodnicze zajęcia rozwijające II A
16 KĘDZIERSKA EWA Chór dla klas 4-7 III-VII
17 KOMINKO-KREJ DOROTA Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas 4 IV
18 KOPCIUCH DOROTA Koło plastyczne dla klas 3 III
19 KOPCIUCH DOROTA Koło plastyczne dla klas 4-7 IV-VII
20 KOZIKOWSKA URSZULA Konsultacje matematyczne-5c V
21 KOZIKOWSKA URSZULA Koło matematyczne dla klas 5-6 V-VI
22 KWIECIAK JOANNA Konsultacje przedmiotowe z języka angielskiego IV
23 LUBKIEWICZ WIOLETTA Ognisko Misyjne IV-VII
24 LUBKIEWICZ WIOLETTA Wolontariat- Klub Ósemeczka IV-VII
25 LUBKIEWICZ WIOLETTA Eucharystyczny Ruch Młodych IV-VII
26 LUBKIEWICZ WIOLETTA Konsultacje-religia kl 3 III
27 MACULEWICZ DANUTA Praca z uczniem zdolnym klas 7 VII
28 MACULEWICZ DANUTA Zajęcia wyrównawcze klas 4-5 IV-V
29 MAZUREK MAŁGORZATA Koło Redakcyjne IV
30 MĘTEL ANNA Zajęcia wspierające „JUŻ POTRAFIĘ” III A
31 OLSZÓWKA MARCIN Zajęcia Integracyjne IV-VII
32 OSTROWSKA MAGDALENA Zajęcia rozwijające dla klasy 3c III C
33 OSTROWSKA MAGDALENA Zajęcia wspierające dla klasy 3c III C
34 PIWOWARCZYK TERESA BOULLES IV-VII
35 PIWOWARCZYK TERESA SKS IV-VII
36 PLICHTA-SABALA DOROTA Zajęcia wspomagające z Języka Angielskiego dla klas 1 I A
37 PYTEL LILIANNA Zajęcia Wspierające dla klas 1 I A
38 RADYWONIUK ILONA LEKKOATLETYKA dla każdego IV-VII
39 RADYWONIUK ILONA SKS IV-VII
40 SIKORA REGINA Konsultacje indywidualne z dziećmi. Po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej praca wspomagająca. O
41 SIOCH JOLANTA Zajęcia wspomagające dla klasy 1b I B
42 STUDZIŃSKA EWA Praca diagnostyczna przygotowująca do osiągnięcia  gotowości szkolnej-wyrównywanie poziomu dzieci 5-6 letnich. O
43 SZCZUDLIK AGATA Zajęcia wyrównawcze dla klasy 3d III D
44 SZCZUDLIK AGATA Zajęcia rozwjające-„JESTEM POLAKIEM JESTEM EUROPEJCZYKIEM” III D
45 SZYMCZAK ALEKSANDRA Konsultacje przyrodnicze lub Koło Ekologiczno-Przyrodnicze V-VII
46 WARCHOŁ DANIEL Zajęcia dla klas 6 „ANGIELSKI DLA KREATYWNYCH” VI
47 ZIĘBA KATARZYNA Konsultacje przedmiotowe z fizyki VII
48 ZABOROWSKA MAGDALENA ZDW-5B/6B V-VI
49 ZABOROWSKA MAGDALENA ZDW-5C/6A V-VI
50 PYTEL LILIANNA Zajęcia rozwijające – koło matematyczne dla klas 1 I A,B
51 SIOCH JOLANTA KOŁO PLASTYCZNE KLAS I I A,B
52 MACULEWICZ DANUTA ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE KLAS IV IV
53 DIAKÓW BEATA Spotkania podróżnicze „Poza Horyzont” IV
54 PLICHTA – SABALA DOROTA ZAJĘCIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLAS IV IV
55 MACULEWICZ DANUTA ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE I ROZWIJAJĄCE-7A VII
56 MACULEWICZ DANUTA ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE I ROZWIJAJĄCE-7B VII
57 BARTOLIK RENATA ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE I ROZWIJAJĄCE-7A VII
58 BARTOLIK RENATA ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE I ROZWIJAJĄCE-7B VII
59 WARCHOŁ DANIEL ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE I ROZWIJAJĄCE-7A VII
60 WARCHOŁ DANIEL ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE I ROZWIJAJĄCE-7B VII
61 BACZYŃSKA KRYSTYNA EDUKACJA KOMUNIKACYJNO-MEDIALNA -3 GODZ. IV-VII
62 OSTROWSKA MAGDALENA ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE -9 GODZ. O-VII
63 OSTROWSKA MAGDALENA ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE-5 GODZ. O-VII
64 ZIMOCH-GUSAROW DOROTA FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU VI A
65 ZIMOCH-GUSAROW DOROTA KONSULTACJE INDYWIDUALNE O-VII

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE – rok szkolny 2016/17
nazwisko n-la propozycja zajęć adresaci-klasa/y
ADAMECZEK-GOLL  DANUTA zaj. wspierające-„Chcemy wiedzieć coraz więcej” IIB
zajęcia rozwijające-„Lubimy czytać” IIB
Koło-„Zabawy z tańcem i muzyką” II
BROŻYNA LUCYNA Wolontariat klas IV-VI IV-VI
Eucharystyczny Ruch Młodych IV-VI
Spotkania z dziećmi pierwszokomunijnymi III
Ognisko Misyjne III
BUSSLER MARIA zaj. wspierające-„Potrafię więcej” IIE
zaj. rozwijające-Koło Małego Naukowca IIE
Koło matematyczne II
GASZ DOROTA zaj. wspierające-„Ortograffitti z Bratkiem” IA
zaj. wspierające-„Już umiem” IA
zaj. rozwijające-„Lubimy czytać” IA
„Koło matematyczno-przyrodnicze” I
KAŹMIERCZAK ELŻBIETA zaj. wspierające-„Chcę umieć więcej” IIC
zaj. rozwijające-„Matematyka dla smyka” IIC
Koło-„Drugoklasista się zna” II
KĘDZIERSKA EWA Chór Dwójeczki IV-VI
Koło komunikacyjne IV-VI
Koło plastyczne IV-VI
KIJKO GRAŻYNA zaj. wspierające-ZDW język polski 5c VC
zaj. wspierające-ZDW język polski 4A IVA
Zespół Edytorski IV-VI
KOPCIUCH DOROTA zaj. wspierające- IIID
zaj. rozwijające-Rozwijamy umiejętność czytania IIID
Koło plastyczne III
KOZIKOWSKA URSZULA zaj. wspierające-ZDW matematyka 4-6 IV-VI
Koło matematyczne IV-VI
LUBKIEWICZ WIOLETTA Wolontariat klas IV-VI IV-VI
Eucharystyczny Ruch Młodych IV-VI
Spotkania z dziećmi pierwszokomunijnymi III
Ognisko Misyjne III
MACULEWICZ DANUTA zaj. Wspierające- Zespół wyrównawczy z języka polskiego dla klas VI VI
zaj. rozwijające-Praca z uczniem zdolnym IV-VI
Mole książkowe-kółko czytelnicze w bibliotece IV-VI
Poczytajki- czytanie bajek w oddziałach przedszkolnych. O
MATYKA-GAWRON ANNA Koło plastyczne O1
Koło plastyczne O2
zaj. wspierające-zajęcia indywidualne O2
zaj. wspierające-zajęcia indywidualne O2
MAZUREK MAŁGORZATA zaj. wspierające-„W szkole jak w domu” IV-VI
zaj. rozwijające-Koło języka angielskiego IV-VI
Koło redakcyjne języka angielskiego IV-VI
Koło redakcyjne języka angielskiego IV-VI
MĘTEL ANNA zaj. wspierające-„Już potrafię”  (0,5 h) O1
Gry i zabawy dla oddz. Przedszkolnych O
OLSZÓWKA MARCIN Zajęcia integracyjne
OSTROWSKA MAGDALENA Logoterapia dzieci świetlicowych
PIECHOCKA-ADAMKIEWICZ ALICJA zaj. wspierające- ZDW-matematyka IV
zaj. wspierające- ZDW-matematyka V
Koło matematyczne IV-V
PIWOWARCZYK TERESA Zajęcia sportowe IV-VI
Pierwsza pomoc IV-VI
Boulle IV-VI
PLICHTA-SABALA DOROTA zaj. wspierające-ZDW-język angielski klas 2-3
zaj. wspierające-ZDW-język angielski klas 4
Koło języka angielskiego
Koło teatralno-redakcyjne
POLITOWICZ ANITA Koło informatyczne IV
PYTEL LILIANNA zaj. wspierające-„Radzę sobie coraz lepiej” IIIB
zaj. rozwijające-„Polubić czytanie” IIIB
Koło języka angielskiego III
RADYWONIUK ILONA Lekkaatletyka IV-VI
RAMOTOWSKA HALINA zaj. wspierające-ZDW IIA
zaj. rozwijające-Mały Ekolog IIA
Koło recytatorskie IIA
SIKORA REGINA zaj. wspierające-„I ja też tak potrafię” IIIC
zaj. rozwijające-„Spotkania matematyczne w klasie IIIc” IIIC
Koło matematyczne III
SIOCH JOLANTA zaj. wspierające-„To nie takie trudne” IIIA
zaj. rozwijające-„Ortografia na wesoło” IIIA
Koło plastyczne „Mały Artysta” III
SOLAREK NATALIA zaj. wspierające-ZDW IB
zaj. rozwijające-„Chcę wiedzieć więcej” IB
Koło muzyczne I-III
STUDZIŃSKA EWA Terapia pedagogiczna dzieci świetlicowych I
Edukacja teatralna O-I
SZCZUDLIK AGATA zaj. wspierające-ZDW IID
zaj. rozwijające-Zajęcia czytelnicze z elementami plastycznymi IID
koło-„Jestem Polakiem i Europejczykiem” II
SZYMCZAK ALEKSANDRA Koło ekologiczne IV-VI
Spotkania z SU IV-VI
PTSM (W SZKOLE) IV-VI
WARCHOŁ DANIEL zaj. wspierające- VIA
zaj. rozwijające-
ZABOROWSKA MAGDALENA zaj. wspierające-ZDW IVB
zaj. rozwijające-Koło czytelnicze-Mole książkowe VA
zaj. rozwijające-Kreatywny Luz-Jak się relaksować  i zacząć myśleć kreatywnie VB
zaj. rozwijające-Spotkanie z miganiem „Szkoła miga”

 

Klasy I-III    ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ROK SZKOLNY 2015/2016

L.P. Nazwa koła Klasy Opiekun Termin
1 Koło plastyczne I A.    Szczudlik CZWARTEK-12:35-13:20
2 Koło muzyczno-taneczne I D. Adameczek – Gol WTOREK-12:35-13:20
3 Matematyka na wesoło I E. Kaźmierczak CZWARTEK-12:35-13:20
4 Koło krajoznawcze I M. Bussler WTOREK-12:35-13:20
5 Koło recytatorskie I H. Ramotowska ŚRODA-12:35-13:20
6 Koło plastyczne II K. Winnicka – Kowalska WTOREK-13:35-14:20
7 Koło muzyczne II N. Solarek PONIEDZIAŁEK-12:35-13:20
8 Koło matematyczne II R. Sikora WTOREK-13:35-14:20
9 Koło języka angielskiego II L. Pytel PONIEDZIAŁEK-12:35-13:20
10 Młody artysta III J. Sioch WTOREK-12:35-13:20
11 Gry i zabawy logiczne III A. Mętel PONIEDZIAŁEK-13:35-14:20
12 Koło matematyczne III D. Gasz WTOREK-12:35-13:20
13 Koło języka angielskiego III J. Matyka PIĄTEK-13:35-14:20

 

Klasy IV-VI

L.P. Nazwa koła Opiekun Termin
1 Koło ekologiczne A. Szymczak PIĄTEK-14:25-15:05
2 Koło polonistyczne M. Zaborowska ŚRODA-13:30-14:25
3 Koło matematyczne U. Kozikowska CZWARTEK-13:30-14:25
4 Koło teatralne I. Wielgus ŚRODA-8:00-10:00
5 Chór E.Kędzierska WTOREK-14:25-15:10
6 Wolontariat L. Brożyna PIĄTEK-13:30-14:25
7 Koło plastyczne E. Kędzierska CZWARTEK-15:10-15:55
8 Koło języka angielskiego M. Bardowska WTOREK-13:30-14:25

Zajęcia dla klas I-VI (poniżej link do pobrania)

WYKAZ-ART.42