Gru 17

„Dziki”

DZIKI

Dnia 28.11.2018 roku w naszej szkole odbył się spektakl przygotowany przez aktorów Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu, inspirowany książką „Dziki”. To muzyczna opowieść, opowiadająca o 12-letnim Benjaminie, którego ojciec (zjedzony przez raka, rekiny czy inne niebezpieczne zwierzęta) umiera. W obliczu straty chłopiec zaczyna pisać opowiadanie, ale nie o księżniczkach, czarodziejkach z księżyca lub planetach, gdzie wszyscy żyją długo  i szczęśliwie, ale o Dzikusie, który wyłazi nocą, by żywić się upolowanymi resztkami   i insektami, burząc spokój miasteczka. Historia Benjamina stanowi radykalne odrzucenie strategii radzenia sobie z traumą, które podsuwa i sugeruje świat dorosłych. Dziki jest dla chłopca spotkaniem z samym sobą – dotychczas odrzuconym i niechcianym. Jest okaleczoną mową o utracie codziennego języka, o niemożności stworzenia komunikatu pożądanego  i społecznie akceptowalnego. „Dziki” to strategia przełamania kryzysu.

Po spektaklu odbyły się warsztaty pedagogiczno-teatralne, prowadzone przez aktorów. Warsztat wprowadził uczniów w język „Dzikiego” i zachęcił do poznania jego świata. Każdy z widzów został zaproszony do swojej próby skomunikowania się z Dzikim i sięgnięcia         w tym celu do własnej wyobraźni. Warsztat pozwolił nazwać sytuację, w której znalazł się bohater opowieści i zachęcił do empatycznego kontaktu z jego „nieoswojonymi” emocjami.

 

Każdy uczeń otrzymał Książkę Rysunkową, która stanowi osobistą własność każdego dziecka, które będzie mogło zapisać w graficznej historii „Dzikiego” własne słowa, myśli        i obrazy – opowiedzieć swojego Dzikiego.

www DZIKI

 

 

Gru 10

„Poza Horyzont”- spotkanie podróżnicze

Po raz kolejny nasi uczniowie pod okiem nauczycielki geografii i przyrody uczestniczyli w spotkaniu podróżniczym „Poza Horyzont” odbywającym się w PSP nr 37 na Piaskowej Górze. Ostatnio podróżnik – Pan Andrzej Wojtoń opowiadał o Chinach. Po prelekcji odbywa się konkurs i nasi uczniowie za każdym razem wygrywają nagrody!

18 grudnia odbędzie się kolejne spotkanie o Madagaskarze.

Zapraszam!

Gru 03

Pomoc dla osób bezdomnych

W związku z okresem zimowym przesyłamy informację dotyczącą pomocy osobom bezdomnym.

Na terenie Wałbrzycha problemem bezdomności zajmuje się Zespół ds. Bezdomnych, który swoją siedzibę posiada przy Centrum Wsparcia Socjalnego ul. Ogrodowa 2a. Zadaniem zespołu jest zagwarantowanie schronienia, pomoc finansowa i praca socjalna, polegająca na aktywizowaniu osób bezdomnych do podejmowania działań w celu poprawy swojej sytuacji życiowej, doprowadzając ostatecznie do wyjścia z bezdomności. Zespół ds Bezdomnych prowadzi dodatkowo prace z osobami bezdomnymi przebywającymi w miejscach niemieszkalnych tj. pustostanach, piwnicach, strychach, ogródkach działkowych, węzłach ciepłowniczych itp.

W skład Centrum Wsparcia Socjalnego wchodzą następujące placówki:

Schronisko dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej 22 – zapewnia schronienie bezdomnym mężczyznom z terenu miasta Wałbrzycha, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca schronienia, na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W swojej ofercie posiada 60 miejsc noclegowych. Czynne całodobowo. Opiekunowie, tel. całodobowy: 74 847 81 26

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet ul. Ogrodowa 2a – zapewnia 30 miejsc bezdomnym kobietom z terenu miasta Wałbrzycha. Przyznanie miejsca w placówce następuje na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Czynne całodobowo. Opiekunowie, tel. całodobowy: 785 789 842

Schronisko dla Bezdomnych Rodzin ul. Ogrodowa 2a – zapewnia 30 miejsc bezdomnym rodzinom z dziećmi z terenu miasta Wałbrzycha. Przyznanie miejsca w placówce następuje na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Czynne całodobowo. Opiekunowie, tel. całodobowy: 785 789 842

Ogrzewalnia dla bezdomnych,ul. Beethovena 1-2, funkcjonująca jako placówka interwencyjna wyłącznie w okresie zimowym dla zabezpieczenia osób bezdomnych, które z różnych przyczyn nie przebywają w schroniskach dla bezdomnych, najczęściej na skutek nieprzestrzegania regulaminu organizacyjnego. Celem wsparcia jest zapobieganie sytuacji zagrożenia życia i zdrowia osób bezdomnych w okresie zimowym. Czynna od 19:00 do 7:00. Opiekunowie tel. 883 375 775

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Ogrodowa 2a – jest stacjonarną placówką pomocową, świadczącą pomoc na rzecz osób i rodzin, znajdujących się w kryzysie, w celu przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganiu przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psycho – społecznej dla mieszkańców gminy Wałbrzych. Ośrodek udziela specjalistycznego poradnictwa, w sytuacjach uzasadnionych schronienia do trzech miesięcy. Dysponuje 30 miejscami. Czynne całodobowo. Opiekunowie, tel. całodobowy: 785 789 842

Mieszkania Chronione, ul. Ogrodowa 2a – W ramach funkcjonowania mieszkań chronionych wspieranych przewidziane są 23 miejsca dla osób starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych z uwagi na trwający proces leczenia, rehabilitacji, wymagających pomocy osób drugich, w tym z zaburzeniami psychicznymi, wymagających usług opiekuńczych, w tym także osób bezdomnych. W ofercie posiadamy 7 mieszkań chronionych wspieranych w dostosowanym do tego celu budynku. Opiekunowie tel. 883 375 775

CENTRUM WSPARCIA SOCJALNEGO
Kierownik Łukasz Lipka tel: 74 840 57 72
e-mail: l.lipka@mops.walbrzych.pl

Lis 28

Konkurs poezji, prozy i pieśni patriotycznych

Dnia 23 listopada przedstawiciele naszej szkoły Maja Klasik z kl. V a oraz Karol Juszczyk z kl. IV a brali udział w MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE POEZJI, PROZY I PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH.

Karol Juszczyk zajął I miejsce w konkursie recytatorskim, pięknie deklamując wiersz Papuszy, a Maja Klasik II miejsce w konkursie pieśni patriotycznych, śpiewając „Mury”.

Serdecznie gratuluję.

Lis 16

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Uczniowie PSP nr 2 im. Orła Białego obchodzić MMBS zaczęli już w piątek 28 września, biorąc udział w akcji Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Klasy 4a i 4 d poszły z tej okazji do Biblioteki Publicznej – Filia nr 6 w Wałbrzychu na interesujące zajęcia warsztatowe: Nieczytający kontra pożeracze książek zakończone głośnym czytaniem książki.

 

Więcej

Lis 16

Międzynarodowy miesiąc Bibliotek szkolnych

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

W ramach MMBS w szkole i poza szkołą odbyło się kilka wydarzeń czytelniczych promujących bibliotekę oraz czytelnictwo.

TYDZIEŃ CZYTANIA

  • Uczniowie PSP nr 2 im. Orła Białego obchodzić MMBS zaczęli już w piątek 28 września, biorąc udział w akcji Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Klasy 4a i 4 d poszły z tej okazji do Biblioteki Publicznej – Filia nr 6 w Wałbrzychu na interesujące zajęcia warsztatowe: Nieczytający kontra pożeracze książek zakończone głośnym czytaniem książki.

 

Więcej

Wrz 07

Zebranie z rodzicami

OGŁOSZENIE

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Dnia 14.11.2018r. KLASY 0-III O GODZ. 17:00

Dnia 15.11.2018r. KLASY IV-VIII O GODZ. 17:00

 

Sie 29

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Dnia 03 września 2018r. o godzinie 10:00 odbędzie się rozpoczęcie roku szkolnego.

Zbiórka klas:

  • oddziały przedszkolne i klasy I – hol na parterze,
  • byłe klasy III -obecne IV przy swoich salach lekcyjnych
  • II- VIII przy swoich salach lekcyjnych,

Serdecznie zapraszamy!